Cercetare și dezvoltare

recherche & développementConsiderăm că longevitatea companiei noastre este asigurată de acest proces de căutare permanentă a soluțiilor tehno-economice care sunt mereu mai aproape de nevoile clienților și ale consumatorilor.

Fiecare proiect, indiferent dacă este dezvoltat pentru un client sau pentru nevoi interne, poate trece prin etape de cercetare și dezvoltare.

Aceste estape de cercetare și dezvoltare sunt asigurate de catre opt persoane dedicate exclusiv problemelor care ies in afara standardelor, și anume atunci când procesul, materiile prime și echipamentele nici nu exista inca.

La nivelul scării TRL (Technology Readiness Level, nivelul de pregătire tehnologică), ne ocupăm de proiecte cuprinse între nivelul 4 și nivelul 9, o scurtă descriere fiind prezentată în continuare.

Departamentul nostru de cercetare și dezvoltare are următorul obiectiv:

 • Pregătirea viitorului companiei, lucrând asupra tehnologiilor/materialelor/proceselor de mâine: aceasta presupune o viziune nouă asupra tehnologiei, participarea la conferințe științifice și târguri tehnice, realizarea de proiecte de colaborare (cu IRT-urile) și realizarea de proiecte de cercetare și dezvoltare cu fonduri proprii pentru a lucra la nevoile viitoare ale clienților noștri
 •  Sprijinirea departamentului de proiect în dezvoltarea de produse inovatoare, oferind expertiză în domeniul calculului structural, calculului termic, materialelor compozite sau polimerilor de înaltă performanță
 • Dezvoltarea inovațiilor în tehnologiile /echipamentele actuale pentru a reduce costurile de producție și pentru a satisface nevoile economice actuale sau viitoare ale clienților noștri 

Prin integrarea experienței din domeniul prelucrării materialelor plastice și al transformării materialelor plastice și a compozitelor termoplastice, DEMGY Group are capacitatea de a crea valoare pentru clienți prin producerea de mecanisme mai ușoare, prin proiectarea și fabricarea pieselor din materiale plastice și compozite termoplastice de înaltă performanță care înlocuiesc metalul, prin integrarea funcțiilor proiectând produse și procese cu materiale multiple.

Materialele plastice și compozitele termoplastice au avantaje cu adevărat incontestabile:

 • Greutate redusă
 • Funcții integrate
 • Libertate de proiectare - Miniaturizare
 • Reducerea operațiunilor ulterioare
 • Durată de viață mai mare a matrițelor
 • Reglementări
 • Lipsa coroziunii
 • Aspect și decorare
 • Proces de punere în funcțiune mai flexibil
 • Reproductibilitatea procesului
 • Reducerea timpului unui ciclu
 • Posibilitatea de reciclare (într-o anumită măsură)

Versiunea R&D (cercetare și dezvoltare) a companiei DEMGY Group, o abordare structurată

A structured R&D approach

Fiecare proiect de R&D ia naștere în jurul unei abordări în 6 pași importanți:

Pasul 1: întâlnirea și discuția cu clientul și înțelegerea strategiei sale pentru definirea clară a nevoii sau specificațiilor sale și semnarea unui acord de confidențialitate (NDA - acord de nedezvăluire)

Pasul 2: Propuneri din partea DEMGY Group privind:

 • Proiectul și designul piesei, subansamblului sau produsului
 • Materii prime posibile sau care trebuie create
 • Procesul de transformare posibil sau care trebuie creat
 • Planificare și o estimare de cost în funcție de diferitele opțiuni

Pasul 3:

 • Studiul de fezabilitate al soluțiilor luate în considerare
 • Primele probe de tranformare a materialului pentru validarea fezabilității
 • Definirea mai precisă a bugetului necesar pentru dezvoltare sau chiar o primă estimare a prețului mediu al piesei
 • Validarea propunerii DEMGY Group dacă este în conformitate cu interesele tehnice și economice ale clientului
 • Validarea clientului, contract de dezvoltare și contract de colaborare

Pasul 4: Analiza termo-mecanică a echipamentului, analiză reologică, caracterizarea mecanică a specimenelor (dacă este necesar)

Pasul 5: Validarea fezabilității piesei prin realizarea unui prototip al produsului și a unui prototip al piesei, sau realizarea unui plan 3D cu fabricarea prototipului în 3D pentru a fi lansat în producție

Pasul 6: Aducerea la scară industrială a soluției tehnice